Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com
09/15/2016

Η Μονσάντο συμμορφώνεται. Μια νίκη!

Χρησιμοποιήσαμε τον νέο νόμο της ΕΕ για να εξαιρεθούμε από την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Η Monsanto ανακοίνωσε ότι θα…
Περισσότερα

06/30/2016

Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο

Προς τους Ημαθιώτες συμπολίτες. Ανοίγει για φέτος το νέο πρόγραμμα Leader από την Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ), που χρηματοδοτεί επενδυτικές προτάσεις…
Περισσότερα

05/08/2016

TTIP

Τις προάλλες έγραψα τα σημεία που προκαλούν την δυσπιστία μου σχετικά με την πιθανή συμφωνία εμπορίου ανάμεσα στην Ε.Ε και…
Περισσότερα

05/02/2016

Για την TTIP

Η Greenpeace Nederland διέρρευσε στον τύπο τα 2/3 των εγγράφων της TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partenership). Πρόκειται για την…
Περισσότερα