Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο

Προς τους Ημαθιώτες συμπολίτες.
Ανοίγει για φέτος το νέο πρόγραμμα Leader από την Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ), που χρηματοδοτεί επενδυτικές προτάσεις ιδιωτών και δήμων. Επιδοτούνται έργα:
-Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων,
-Τουριστικών υπηρεσιών,
-Έργων πολιτισμού και αναψυχής,
-Κοινωνικών υποδομών και στήριξης του τουρισμού.

Η δημόσια δαπάνη ολόκληρου του προγράμματος για φέτος, ανάλογα με τις προτάσεις, θα μπορεί να ξεπεράσει τα 6 εκ. ευρώ, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα το οποίο, υποκινώντας και ιδιωτικά κεφάλαια, θα μπορεί να προσεγγίσει τα 10 εκ. ευρώ. Για την Ημαθία  θα δοθούν από το Leader μέχρι και 10 εκατ. Ευρώ, το 30% των οποίων θα διατεθεί για έργα με δημόσιο χαρακτήρα και το 70% για ιδιωτικές επενδύσεις. Επί της επένδυσης τα μισά χρήματα θα βάλει ο ιδιώτης και τα μισά η ΑΝΗΜΑ.

Το πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να προσφέρει στήριξη και να βοηθήσει στην ανάπτυξη εάν την αξιοποιήσουν σωστά Δήμοι και ιδιώτες. Δεν είναι ανούσιο, φίλε πολίτη, να αναζητήσεις περισσότερες πληροφορίες και να συντάξεις μια μικρή η μεγάλη επενδυτική πρόταση.

Η ΆΝΗΜΑ βρίσκεται στον οδό Θεσσαλονίκης 46, στην Βέροια
Το τηλέφωνο είναι 23310/20321
Και το site είναι εδώ!