Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Αγροτικές Αποζημιώσεις

Ρωτήσαμε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις λύσεις που προτίθεται να δώσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας σε Ημαθία, Πέλλα και Κοζάνη, μετά τις ζημιές που υπέστησαν. Γνωρίζουμε πως πέρα από τον παγετό και τις χαλαζοπτώσεις έχουν παρατηρηθεί προβλήματα καρπόδεσης, αγονιμοποίητα άνθη και ατροφικοί καρποί.  Η ζημιά είναι μεγάλη και έρχεται να προστεθεί σε σοβαρές ζημιές των 2 προηγούμενων χρόνων.

Τι προτείνουμε για να αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα των αγροτών:

1. να συγκροτηθεί άμεσα η επιτροπή εκτίμησης και να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της εξέτασης των πιθανών τρόπων αποζημίωσης. Στην επιτροπή αυτή να συμμετέχει τουλάχιστον 1 εκπρόσωπος του αγροτικού κόσμου για να μεταφέρονται απευθείας οι συμφωνίες ή οι αντιρρήσεις τους.

2. να ανακουφιστούν άμεσα οι αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ, όπου το προβλέπει ο κανονισμός του και να αναζητηθούν εναλλακτικοί πόροι για την αποζημίωση ζημιών όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη (de minimis, ΠΑΑ, ΠΣΕΑ). Εδώ μας ενδιαφέρει  να μην επαναληφθούν φαινόμενα «Χατζηγάκη», όταν οι αγρότες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν από «ανεύθυνους υπουργούς».  Τα χρήματα και οι αποζημιώσεις θα πρέπει να δοθούν μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής επιτροπής.

Τι προτείνουμε για να μην έλθουμε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα στο μέλλον:

1. Έναρξη της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με την συμμετοχή του αγροτικού κόσμου.

2. Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών με στόχο την πρόσθετη κάλυψη των αγροτών και από άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα κανονισμό του ΕλΓΑ.

3. Προαιρετική ασφάλιση όποιων αγροτών επιθυμούν ( πέραν της βασικής ασφάλισης που είναι υποχρεωτική) για να καλύπτονται οι αγρότες από περισσότερες ζημιές.

4. Εκκίνηση της αναγκαίας συζήτησης για την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και την χωροθέτηση καλλιεργειών και ποικιλιών ώστε να διευρυνθεί η χρονική περίοδος συγκομιδής και να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Σημεία από την απάντηση του υπουργού:

1. Αναγνωρίζω ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες

2.Συγκρότησα επιστημονική επιτροπή για να μελετήσει από πού και πως μπορεί να τεκμηριωθεί η δυνατότητα αποζημιώσεων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταλογισμών και επιστροφής των χρημάτων από τους αγρότες.

3.Ελέγχεται η δυνατότητα αποζημιώσεων από de minimis, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (θεομηνίες και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή), ΠΣΕΑ κλπ με έγκριση πάντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.Ξεκινά η διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, στην οποία θα καλωσορίσω και τη συμμετοχή των αγροτών.