Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Για τον αναπτυξιακό νόμο

σαδ

Σε αυτήν την ατμόσφαιρα της απαισιοδοξίας και της κόπωσης, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που την επόμενη εβδομάδα έρχεται στην βουλή, τίθεται στην υπηρεσία των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Από το 2014 η Ελλάδα δεν έχει ενεργό αναπτυξιακό νόμο και τα χρήματα που είχαν δοθεί ως τότε είχαν πάει κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το 50% των κονδυλίων να καταλήξει μόλις στο 4% των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ο νέος νόμος φέρνει μία εντελώς διαφορετική λογική, που στηρίζει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ δεν αφήνει απ’ έξω και τις μεγάλες.

Ο πολίτης της Ημαθίας είναι χρήσιμο να ξέρει πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει προτεραιότητα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα από το χωράφι μέχρι τον τουρισμό, καθώς και τις επενδύσεις στους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται για έργα σε:

– σε συνεταιρισμούς / ΚΟΙΝΣΕΠ,

– σε επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής,

– σε επιχειρήσεις που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία

– σε επιχειρήσεις με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ,

150.000 ευρώ για μικρές,

200.000 ευρώ για μεσαίες,

500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. Ευρώ.

Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η επιδότηση αφορά στο 70% των επενδυτικών σχεδίων, 100% επιδότηση δίνεται σε σχέδια που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Τα εργαλεία ενίσχυσης περιλαμβάνουν:

-Φορολογική απαλλαγή

-Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

-Επιδότηση επιτοκίου

-Επιδότηση του κόστους απασχόλησης.

-Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμης δαπάνης.

-Fast track αδειοδότηση

-Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών – fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

– σταθερό φορολογικό σύστημα και ταχεία αδειοδότηση

Με τον νόμο:

– δημιουργείται το νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις,

– απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη σύσταση και αδειοδότηση επιχειρήσεων

– απλοποιούνται και οριστικοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου.

– ιδρύονται Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Ο αναπτυξιακός νόμος, δεν μπορεί από μόνος του να αλλάξει την πορεία της χώρας, μπορεί όμως να αποτελέσει εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού οράματος της χώρας σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ, το αναπτυξιακό συμβούλιο κλπ.