Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Δωρεάν Υγεία

1

Τις προάλλες σας είπα για την πρωτοβουλία που πήραμε με άλλες γυναίκες βουλευτές για την θεσμοθέτηση της δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες. Το πετύχαμε, νικήσαμε και προχωράμε! Αλλά δεν είναι μόνο η ηλεκτρονική μαστογραφία.

Η αποζημίωση για την Διαγνωστική Αρθροσκόπηση έπεσε από 1.500 ευρώ στα 150 ευρώ για την ιατρική αμοιβή και 150 ευρώ για τα αναλώσιμα. Εκτός από τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη η οποία είχε κοστολογηθεί από το ΚΕΣΥ το 2014 ως κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο στο πλαίσιο εξοικονόμησης δημόσιων πόρων μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 € στα 400 € είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT).

Όσο αφορά στην κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Μεταξύ αυτών οι σημαντικότερες είναι οι:

– Ψηφιακή Μαστογραφία
– Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β’ Επιπέδου
– Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση
HPV
– Αξονική Στεφανιογραφία
– Κολπικό Υπερηχογράφημα
– PCR για Γρίπη Α/Η1Ν1

Κλείνουμε τα δίκτυα των διαρροών στην υγεία και με τους πόρους που εξοικονομούμε δημιουργούμε ένα δικαιότερο, προσβάσιμο σε όλους και δωρεάν, σύστημα υγείας.