Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Η αναδιοργάνωση του δημοσίου

esoterikes_selides-03
Επιδιώκουμε από το 2017 όλα τα έγγραφα του Δημοσίου να είναι ηλεκτρονικά. Προωθούμε νομοθετική ρύθμιση για τη διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων στο Δημόσιο αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Τι θα επιτευχθεί αν υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός:

– Μείωση των γραφειοκρατικών δομών

– Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας

– Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση

– Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον

– Μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400εκατ. κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ.

Αν και από το 2001 υφίσταται το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 15 έτη περίπου 6 δισ. ευρώ εμμένοντας στη χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας δημιουργίας και ροής εγγράφων.