Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Η Μονσάντο συμμορφώνεται. Μια νίκη!

Χρησιμοποιήσαμε τον νέο νόμο της ΕΕ για να εξαιρεθούμε από την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Η Monsanto ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις επιθυμίες της Ελλάδας και της Λετονίας. Η εταιρεία αν και αναγκάστηκε να αποδεχθεί τις αιτήσεις των δύο χωρών μας κατηγόρησε ότι «αγνοούμε την επιστήμη».
 
Σύμφωνα με την νομοθεσία που υπογράφηκε τον Μάρτιο μεμονωμένες χώρες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από κάθε αίτηση έγκρισης καλλιεργειών ΓΤΟ λόγω της επιλογής του opt-out. Αν και αρμόδια για την έγκριση των αιτήσεων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται και στην εταιρεία.

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα σε αυτό το άρθρο του Reuters.