Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Νέος νόμος για την αναδοχή- υιοθεσία παιδιού

1

Στο άμεσο νομοθετικό έργο εντάσσεται σχέδιο νόμου για την αναδοχή – υιοθεσία, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μας αποτελεί η στήριξη του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας, με στόχο, ει δυνατόν, τα παιδιά να μη μένουν ούτε μια μέρα στα ιδρύματα. Γι΄αυτό και θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αναδοχής, με πλήρη και αναλυτικό καθορισμό των όσων ασχολούνται με τη διαδικασία και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Αναδόχων, αναλυτικό καθορισμό των αρμόδιων οργάνων εποπτείας, μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση των κέντρων αναδοχής και υιοθεσίας.

Επίσης για την προστασία των παιδιών αλλά και των υπολοίπων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα δημιουργηθεί ένας Φορέας στον οποίο εκτός από τα 254 ακίνητα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας θα επιδιωχθεί να περάσουν και τα μικρά ακίνητα από τη δημόσια περιουσία που παραμένουν αναξιοποίητα, προκειμένου να προωθηθεί ο θεσμός των «κοινωνικών διαμερισμάτων».

Εως τα Χριστούγεννα, και σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα κατατεθεί στη Βουλή ένα ακόμη σχέδιο νόμου – κλειδί για τη μετέπειτα προώθηση του Εθνικού Συστήματος, που θα αφορά τη θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων για όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ιδρυμάτων που ασχολούνται με την πρόνοια, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος. Θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Μητρώο Ιδρυμάτων, όπου όλα (63 δημοσίου δικαίου και περίπου 2.000 ιδιωτικού δικαίου – ΜΚΟ εκ των οποίων περίπου τα 1.200 είναι επίσημα καταγεγραμμένα) θα πιστοποιηθούν και θα λειτουργούν με ενιαίους κανόνες.


#Γιαταπαιδιά