Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Ποιος είναι ο ρόλος του Πολίτη;

Το χιλιοειπωμένο πολίτης και όχι πελάτης είναι εύστοχο. Ο πολίτης πρέπει να είναι μέλος της πόλης, της κοινωνίας. Πρέπει να ζητά από τον βουλευτή λογοδοσία και διαφάνεια. Πρέπει να του ζητά να μην στέκει εμπόδιο στην ελευθερία του να εκπληρώνει τους στόχους του, και όχι να απαιτεί την εκπλήρωση ανήθικων αιτημάτων που ικανοποιούν τον ίδιο και πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Ο πολίτης είναι συνειδητό μέλος της κοινωνίας, ταυτόχρονα ιδιώτης και δημόσιο πρόσωπο, και ως τέτοιο πρέπει να ζητά από τον βουλευτή να εγγυηθεί τα κοινωνικά, πολιτικά και αστικά του δικαιώματα, δίχως να παρεμβαίνει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ο πολίτης είναι πρόσωπο ανεξάρτητο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζει τον πολιτικό του υπάλληλο και συνεργάτη, που ενσαρκώνει ο βουλευτής.