Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Πού διαφέρουμε!

tax

Το 2014 ολοκληρώθηκαν 38 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23,4 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε φορολογουμένους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Το 2015 ολοκληρώθηκαν 96 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν έσοδα 193,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των βεβαιωθέντων ποσών αγγίζει το 643%..

Τα στοιχεία της ΓΓΔΕ τα οποία κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο κ. Αλεξιάδης δείχνουν:

– 24.273 επιτόπιους ελέγχους το 2015 έναντι 4.601 ελέγχων το 2014

– 1058 εισαγγελικές παραγγελίες το 2015 έναντι 956 το 2014

– 657 ανοίγματα λογαριασμών το 2015 έναντι 1.031 το 2014

– 2,6 δισ. ευρώ βεβαίωση φόρων από ελέγχους των Δ.Ο.Υ έναντι 1,14 δισ. ευρώ

– αύξηση 67% στα βεβαιωθέντα έσοδα από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου

– αύξηση των μέσων βεβαιωθέντων φόρων ανά υπόθεση που έκλεισε το ΚΕΦΟΜΕΠ από τα 456.300 ευρώ για τις offshore σε 746.200 ευρώ και από τα 350.200 ευρώ για ελέγχους εμβασμάτων στα 897.600 ευρώ.

Το λες και πρόοδο!