Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Πώς να μειώσουμε τον αριθμό των καισαρικών

Tο 56,8% των τοκετών στην Ελλάδα γίνονται με καισαρικές. Το φυσιολογικό ποσοστό καισαρικών τομών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι το 15%. Την ίδια ώρα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 30%. Oι λόγοι επιλογής της καισαρικής τομής είναι πολλοί. 
Aπό την πλευρά των γιατρών προκρίνεται η λύση της καισαρικής
– λόγω του ότι ο τοκετός γίνεται προγραμματισμένα και έτσι υπάρχει διευκόλυνση διευθέτησης του χρόνου εργασίας τους 
– λόγω της επιλογής «αμυντικής ιατρικής» για την αποφυγή δηλαδή ανεπιθύμητων επιπλοκών κατά τον τοκετό για τα οποία δεν υπάρχει πλέον επαρκής εκπαίδευση 
– λόγω της διασφάλισης αυξημένης αμοιβής, 
– αλλά και λόγω της ανεπαρκούς εκπαίδευσης σε φυσιολογικό τοκετό.

Από την πλευρά των γυναικών υπάρχει η πεποίθηση μιας πιο ανώδυνης και ασφαλούς εμπειρίας, δίδεται η δυνατότητα να γεννήσουν στο νοσοκομείο που βρίσκεται ο γιατρός της επιλογής τους, ενώ υπάρχει αύξηση περιπτώσεων κυοφορίας σε μεγάλες ηλικίες και εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου κι επίσης η ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα του φυσιολογικού τοκετού είναι ανεπαρκής.

Ευθύνη της Πολιτείας είναι να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλαγή κουλτούρας. Πρέπει να υπάρξει ανάγκη αιτιολόγησης με ιατρικά κριτήρια των αυξημένων ποσοστών γεννήσεων με καισαρική τομή. Πρέπει να προχωρήσουμε
– στην συστηματική καταγραφή των δεδομένων που αφορούν τις εγκυμοσύνες, 
– στην συγκριτική αξιολόγηση μαιευτικών κλινικών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
– και στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου της διαφθοράς και της οικονομικής εκμετάλλευσης του ασθενή.

Εδώ μια τοποθέτησή μου σχετική με το ζήτημα.