Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Τοποθέτηση στην Βουλή για τους αγρότες

Η τοποθέτησή μου για το νομοσχέδιο που αφορά στην αλλαγή του τοπίου στους συνεταιρισμούς της χώρας.

Στον νομό μας, την Ημαθία, η οικονομία στηρίζεται κατά βάση στους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα. Μα τα τελευταία χρόνια ο κόπος της εργασίας τους υποτιμάται σταθερά. Πέρα από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πέρα από το κλείσιμο μεγάλων εξωευρωπαϊκών αγορών που πιέζουν την αγροτιά, ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης το φέρει η οργανωτική δομή και λειτουργία των συνεταιρισμών.

Το νομοσχέδιο αυτό καταφέρνει να ενδυναμώσει τον συνεταιριστικό χώρο με δυο τρόπους. Πρώτα με την διόρθωση των συσσωρευμένων λαθών των προηγούμενων χρόνων. Δεύτερον με το μάτι στραμμένο στο μέλλον, με την δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών, που

– θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων λαθών,

– θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία

– και θα βοηθήσουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις να χαμηλώσουν το κόστος παραγωγής και να βελτιώσουν τις τιμές του προϊόντος τους.

Σαφώς και η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρήσει πως αυτός ο νόμος, παρά τη σημαντικότητά του, είναι πανάκεια. Πρέπει να σταθεί δίπλα στον αγροτικό κόσμο, να τον ενημερώσει για τις νέες μορφές οργάνωσης, τις νέες μορφές καλλιέργειας, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και να τους στηρίξει οικονομικά και οργανωτικά για να ανταπεξέλθουνε στην δύσκολη αυτή συγκυρία.