Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com
<b>ΥΓΕΙΑ</b>

ΥΓΕΙΑ

Α. Καταφέραμε να ενισχύσουμε με ένα ακόμα όχημα τον στόλο των ασθενοφόρων οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας. Με την προσθήκη αυτή μειώθηκε ο χρόνος αντιμετώπισης των κρίσιμων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας. H ενίσχυση, παρ’ όλη τη σημαντικότητά της, δεν λύνει ολικά και οριστικά τις σοβαρές ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες υγείας του νομού. Αλλά μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που δουλεύουμε, προσπαθούμε για το καλλίτερο. Ήδη τo προηγούμενο διάστημα καταφέραμε:

 • να ενισχυθεί η Μονάδα της Βέροιας, με την πρόσληψη τεσσάρων ιατρών, ειδικοτήτων Χειρουργικής, Καρδιολογίας, ΩΡΛ και Παθολογικής ανατομικής.
 • να εγκριθεί η πρόσληψη ενός Μαιευτήρα- Γυναικολόγου για την ίδια μονάδα.
 • να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης στην μονάδα της Νάουσας ιατρικού προσωπικού που θα καλύψει τις εξής ειδικότητες: Βιοπαθολόγος, Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός

Με αθόρυβα και συγκροτημένα βήματα, χωρίς υπερβολές ή μεγαλοστομίες, προχωράμε για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας του νομού μας. Με την ενίσχυση του στόλου, την εκκίνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ιατρικού προσωπικού και τα μέτρα για τη διαφάνεια και τον εξορθολογισμό των νοσοκομειακών διαγωνισμών, εξοικονομούμε άσκοπες σπατάλες για να επενδύσουμε στην ουσία του συστήματος υγείας.

B. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις και δεν έμειναν υποσχέσεις και ανούσια λόγια όπως στο παρελθόν. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το κονδύλιο για τη δημόσια υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016 αυξήθηκε σημαντικά, ώστε να διευκολυνθεί η κάλυψη των όποιων δυσλειτουργιών και προβλημάτων σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό.

Γ. Έγιναν δυο προκηρύξεις για την Παθολογική Κλινική Νάουσας (μία τον Οκτώβριο, μία τον Μάιο) οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Το ίδιο και για άλλες ειδικότητες. Εκτός από την παθολογική κλινική, πρόσληψη γιατρών (επικουρικών και μόνιμων) προκηρύχθηκαν για τις ειδικότητες: Βιοπαθολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Παιδίατρος. Εκτός από την προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, ώστε να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό, εφαρμόστηκε η δωρεάν παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ενώ εξυγιάνθηκε ο τρόπος προμηθειών των αναλώσιμων υλικών και των μηχανημάτων στα νοσοκομεία, βελτιώθηκε το σύστημα εφημεριών, έγιναν παρεμβάσεις στο φάρμακο ως δημόσιο αγαθό.

Δ. Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών συνεργασίας για ένα έτος, με δυο γιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας και με έναν γιατρό ειδικότητας χειρουργικής, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, με το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας. Για την παραπάνω δαπάνη εγκρίθηκε το ποσό των 24.562 ευρώ.

E. Διορίστηκαν οι νέοι πρόεδροι των νοσοκομείων. Μόνο που αυτή την φορά υπάρχει μια διαφορά με τους προηγούμενους διορισμούς. Αυτή την φορά οι διοικητές των νοσοκομείων δεν είναι εγκάθετοι πολιτικοί πελάτες στους οποίος ξεπληρώνονται χάρες αλλά άνθρωποι που έχουν πραγματικά και την γνώση και την ικανότητα να διοικήσουν.

ΣΤ. Ανέλαβε καθήκοντα στο νοσοκομείο Βέροιας ως επικουρική ιατρός ειδικότητας Αναισθησιολογίας η Γεωργία Γκελεβέ, αναβαθμίζοντας σημαντικά οι υπηρεσίες υγείας που παρέχει το Γ.Ν.

Ζ. Αποδεσμεύουμε πόρους καταπολεμώντας φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης (βλ. Μαρτίνη, ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ.) και αυξάνουμε το κονδύλι για την υγεία ώστε τα κενά να καλυφθούν και το χάος να δαμαστεί. Με αυτούς τους πόρους 985 υπάλληλοι τοποθετούνται ήδη στα νοσοκομεία, ενώ το 2016 προσλαμβάνονται 3.500 εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές και υπόλοιπο προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας και συνεπικουρούνται από προσλήψεις επικουρικού μη-μόνιμου προσωπικού.

Η. Ενισχύσαμε το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο του νομού μας με 19 άτομα. Ειδικότερα:

- 7 ΔΕ Βοηθοί νοσηλευτές (3 στη μονάδα Βέροιας και 4 στη μονάδα Νάουσας)

- 1 ΠΕ Διαιτολόγος (στη μονάδα Βέροιας)

- 1 ΠΕ Μηχανολόγος μηχανικός (στη μονάδα Βέροιας)

- 2 ΤΕ Μαιευτικής (στη μονάδα Βέροιας)

- 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών (στη μονάδα Βέροιας)

- 1 ΤΕ Λογιστικής (στη μονάδα Νάουσας)

- 1 ΔΕ Βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων (στη μονάδα Βέροιας)

- 1 ΔΕ Πληροφορικής (στη μονάδα Νάουσας)

- 1 ΔΕ Τεχνικός κλιβάνου αποστείρωσης και απολύμανσης (στη μονάδα Νάουσας)

- 3 ΥΕ Βοηθητικοί υγειονομικού προσωπικού μεταφοράς ασθενών (στη μονάδα Βέροιας).

<b>Ενίσχυση των αγροτών</b>

Ενίσχυση των αγροτών

Α. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνεταιριστικού κινήματος. Το νομοσχέδιο καταφέρνει να ενδυναμώσει τον συνεταιριστικό χώρο με δυο τρόπους. Πρώτα με την διόρθωση των συσσωρευμένων λαθών των προηγούμενων χρόνων. Δεύτερον με το μάτι στραμμένο στο μέλλον, με την αυστηροποίηση των κριτηρίων λειτουργίας των συνεταιρισμών, και την δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών, που:

- θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων λαθών,

- θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία

- και θα βοηθήσουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις να χαμηλώσουν το κόστος παραγωγής και να βελτιώσουν τις τιμές του προϊόντος τους.

Για να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν τα προηγούμενα λάθη:

- Δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών φορέων καθώς και Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή και Κλάδος Επιθεωρητών. Η καταγραφή σε μια ενιαία βάση δεδομένων, θα γνωστοποιήσει ποιοι συνεταιρισμοί έχουν υγιή οικονομικά στοιχεία και σχέδιο ανάπτυξης.

- Δημιουργήθηκε το Εποπτικό συμβούλιο στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, με στόχο να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αποτρέπει φαινόμενα κακοδιοίκησης. Έτσι ενισχύουμε την θέση των μελών του ΑΣ, και των ελεγκτικών του οργάνων, αποτρέπουμε την προσωποπαγή λειτουργία και τον νεποτισμό των οργανισμών και ενισχύουμε την διαφάνεια και την λογοδοσία στις αποφάσεις και στην οικονομική διαχείριση που επιτελεί η ηγεσία τους.

- Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο λειτουργίας του συνεταιρισμού στα πρότυπα επιχείρησης με το διορισμό Γενικού Διευθυντή, με το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων και με τη διάθεση του υπολοίπου των πλεονασμάτων για την ανάπτυξη του ΑΣ.

Ακόμα ενισχύθηκε η συνεταιριστική εκπαίδευση, απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη δημιουργία και συνδιαλλαγή των συνεταιρισμών με το κράτος και καλωσορίζεται η ενιαία και αρραγής αντιπροσώπευση των αγροτών, μέσω συλλογικών φορέων.

Επιπλέον διευκολύνεται η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων από μικρούς αγρότες στο πνεύμα της κοινωνικής οικονομίας. Oι μικροί αγρότες έχουν πλέον έναν νομικό σύμμαχο και μια ομπρέλα για να πετύχουν. Ο αγρότης που δεν σέβεται το προϊόν που παράγει και πουλά και ο αγοραστής που δεν σέβεται το προϊόν που αγοράζει, πρέπει να δομήσουν μια άλλη σχέση με λιγότερες μεσολαβήσεις, με μεγαλύτερο αλληλοσεβασμό. Αυτοί οι συνεταιρισμοί της μικροκλίμακας, μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια αυτής της νέας σχέσης.

Β. Αποζημίωση αγροτών από ΕΛΓΑ Συγκροτήσαμε επιστημονική επιτροπή για να μελετήσει από πού και πως μπορεί να τεκμηριωθεί η δυνατότητα αποζημιώσεων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταλογισμών και επιστροφής των χρημάτων από τους αγρότες. Ελέγχεται η δυνατότητα αποζημιώσεων από de minimis, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (θεομηνίες και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή), ΠΣΕΑ κλπ με έγκριση πάντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκίνησε η διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, στην οποία θα καλωσορίσω και τη συμμετοχή των αγροτών. Η αποζημίωση των αγροτών μας θα πραγματοποιηθεί και θα βρεθούν οι πόροι για την ανακούφισή τους ακόμα και από ζημίες που δεν προβλέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ.

Γ. Καταφέραμε μετά κόπων να δικαιωθούν και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για την προσφορά τους μέσω της δωρεάν διανομής των προϊόντων τους σε κοινωφελείς ομάδες, παρά τις υπαρκτές αντιξοότητες και τις αναπάντεχες τρικλοποδιές που αντιμετωπίσαμε.

Δ. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία. Πρόκειται για ένα σχέδιο ώθησης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσω της ανάπτυξης των συνεταιρισμών. Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τη σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την απόδοση σε αυτά της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Στόχοι είναι:

1. η διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

2. η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

<b>Προνοιακή Πολιτική</b>

Προνοιακή Πολιτική

Α. -Στο νομοσχέδιο των συνεταιρισμών συμπεριελήφθη διάταξη για το εργόσημο των αλλοδαπών αγρεργατών. Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης – κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Ήμουν ανάμεσα σε αυτές και αυτούς που πάλεψαν για την συμπερίληψη αυτής της διάταξης:

- Όχι μόνο για τους αγρότες, που θα μπορούν να βρουν τα απαραίτητα «χέρια» για τις αγρεργασίες τους,

- όχι μόνο για τους πρόσθετους πόρους, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα ταμεία του ΟΓΑ με την καταπολέμηση της εισφοροαποφυγής των αγρεργατών και την απόδοση του 10%%%% του εργόσημου για την υγειονομική τους περίθαλψη»

- ΑΛΛΆ κυρίως για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που συντηρεί το καθεστώς αβεβαιότητας για όλους αυτούς τους εποχικούς, ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργάτες γης, που εργάζονται δίχως ασφάλιση, δίχως δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και γίνονται θύματα εκμετάλλευσης , όπως είδαμε και με την ακραία περίπτωση της Μανωλάδας.

Η Νέα ∆ηµοκρατία, με τους βουλευτές και τομεάρχες της, εγείρει ενστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες το εργόσηµο είναι ένας τρόπος να νομιμοποιηθούν «παράνομοι οικονομικοί μετανάστες». Είναι ενάντιοι γιατί επιθυμούν οι εργάτες να βρίσκονται στην ευάλωτη κατάσταση της αβεβαιότητας για να μπορούν να είναι όχι μόνο φτηνό, αλλά και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Τα εργασιακά δικαιώματα για τους βουλευτές και τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν τις μειονότητες. Αντίθετα υφίστανται εις βάρος τους. Ευχαρίστως θα έδειχναν ανοχή σε φαινόμενα Μανωλάδας. Αλλά η διάταξη πέρασε και αγκαλιάζεται όχι μόνο απο εμάς, αλλά και από το σύνολο του προοδευτικού αγροτικού κόσμου.

Β. Δημιουργήσαμε τα κέντρα κοινότητας που θα λειτουργήσουν από την 1η Ιουλίου και θα στεγαστούν στους χώρους 250 δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Τα κέντρα θα απευθύνονται στις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδες πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμΕΑ, Ρομά, μετανάστες, λειτουργώντας ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων δήμων. Στα Κέντρα Κοινότητας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για τις προνοιακές παροχές, τα προνοιακά επιδόματα και τις δράσεις αλληλεγγύης. Για τη λειτουργία τους, θα προκυρηχθούν 1.400 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Ο πολίτης, μέσω ενός ενιαίου συστήματος, θα μπορεί να εγγράφεται απευθείας στο μητρώο ωφελουμένων το οποίο θα επικοινωνεί με τα άλλα δύο μητρώα, των φορέων πρόνοιας και των προγραμμάτων. Δημιουργείται έτσι ένα ολοκληρωμένο σημείο πληροφόρησης των πολιτών για δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη, την πρόνοια, τη Διά Βίου Μάθηση, την πιστοποίηση δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση.

Γ. Για υπερχρεωμένα νοικοκυριά Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους μετά από δικαστική απόφαση. Η απόφαση έχει ληφθεί και πλέον απομένει ο καθορισμός της διαδικασίας μέσω διαδικτυακής πύλης στο taxisnet όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Μέσα σε δύο μήνες όποιος κάνει την αίτηση θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα.

Δ. Απελευθερώσαμε πόρους για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης για πολίτες ή οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική στήριξη, επιδότηση σίτισης, επιδότηση ενοικίου, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα την περίπτωση. Για τους υπόλοιπους 295 δήμους που δεν συμμετέχουν στην πρώτη φάση του ΚΕΑ, έχει αποφασιστεί η συνέχιση των προγραμμάτων κατά της Ανθρωπιστικής Κρίσης έως το τέλος του έτους. Σε ό,τι αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, από την Ημαθία επιλέχθηκε ο δήμος Βέροιας για την πρώτη φάση. Για την ένταξη σε αυτό, λήφθηκαν υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα του δικαιούχου. Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας πρέπει να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κατώφλι εισοδήματος. Δηλαδή το ένα άτομο θα λάβει 200 ευρώ το μήνα, το ζευγάρι 300 ευρώ .Το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Ε. Δημιουργήσαμε το Λεωφορείο για τους αστέγους, ώστε οι άστεγοι να μπορούν να φροντίζουν για την προσωπική τους καθαριότητα και υγιεινή και να λαμβάνουν συμβουλές και πρώτες βοήθειες υγείας. Έχει ντους και τουαλέτες, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή καθώς και διασύνδεση με νοσοκομείο, στο οποίο μπορούν να παραπεμφθούν ή να αποσταλούν οι άνθρωποι που το χρειάζονται.

ΣΤ. Απελευθερώσαμε πόρους για την επιδότηση αλλά και χαμηλότοκα δάνεια σε 40.000 νοικοκυριά προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους προσφέρει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», με βασικό κριτήριο το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα.

ΙΑ. Επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της αστεγίας. Ήδη έχουν ενταχθεί στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους 10 Κέντρα Ημερήσιας Φιλοξενίας και 8 υπνωτήρια αστέγων. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», στο πλαίσιο του οποίου ήδη περισσότεροι από 1.100 άστεγοι στεγάζονται σε διαμερίσματα και υποστηρίζονται για την επανένταξη στην εργασία. Συστήσαμε φορέα στεγαστικής πολιτικής για ευάλωτες ομάδες, ο οποίος «προικοδοτείται» με τη μικροϊδιοκτησία του Δημοσίου, δηλαδή με διαμερίσματα διασπαρμένα και μικρά ακίνητα χαμηλής αξίας, τα οποία παραμένουν κενά και αναξιοποίητα.

<b>Καταπολέμηση της διαφθοράς</b>

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Α. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

-Ολοκληρώσαμε το κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο βελτιώνεται το πλαίσιο διεξαγωγής των δημοσίων συμβάσεων, ως προς τη διαφάνεια και ως προς την πρόσβαση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, έχει εισαχθεί μια σειρά καινοτομιών, που ενισχύουν τη διαφάνεια.

-Επιμείναμε στις διαδικασίες διαφάνειας που ορίζονται ρητά στον νέο αναπτυξιακό νόμο που έρχεται προς ψήφιση.

-Δημιουργήσαμε το σχέδιο για τη δημοσιότητα των δράσεων εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

-Συλλέγουμε και να κωδικοποιούμε τα περιστατικά διαφθοράς που έχουν εντοπίσει δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρηματίες τα τελευταία πέντε χρόνια και γνωστοποίησε ότι ήδη έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα το \"πρώτο πακέτο\" στοιχείων.

Β. Κοινωνικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης. Ανοίξαμε τον διάλογο ανάμεσα στους κοινωνικούς φορείς, τον πολίτη και τις κρατικές δομές. Δίνουμε την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αξιολογούν τις υπηρεσίες που δέχονται όταν συναλλάσσονται με το κράτος. Είναι ένας τρόπος να εντοπιστούν και να διορθωθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης, καθυστέρησης και εμποδίων. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Τι κρατάω από τον συγκεκριμένο νόμο:

α) Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού προβλημάτων μη εύρυθμης λειτουργίας ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.

β) Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό η διοίκηση να καταγράφει και να απαντά αμέσως στα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζουν οι πολίτες. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται μία φορά κάθε δύο (2) μήνες, με κανόνες δημοσιότητας και τηρούνται πρακτικά.

Γ. Προχωρήσαμε με την εξεταστική επιτροπή για τη νομιμότητα της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τις τράπεζες. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πώς και γιατί χρεοκοπημένες τράπεζες που σώθηκαν από κρατική ανακεφαλαιοποίηση έδιναν κατ’ εξακολούθηση αφειδώς δάνεια σε επιχειρήσεις ζημιογόνες και υπερδανεισμένες. Την στιγμή που οι στρόφιγγες ήταν κλειστές για μικρομεσσαίες επιχειρήσεις που είχαν ανάγκη κάποια δάνεια για να επιβιώσουν, ήταν ανοιχτές για ζημιογόνες ιδιοκτησίες μεγαλοκαναλαρχών. 150 εκ. ευρώ δόθηκαν στους μιντιακούς ομίλους στα χρόνια των Μνημονίων, τότε που οι κάνουλες ήταν κλειστές ακόμη και για βιώσιμες ή κερδοφόρες επιχειρήσεις. Δόθηκαν 150 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις που χρωστούν 800 εκατομμύρια στις τράπεζες και άλλα 300 σε ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, σε επιχειρήσεις που από το 2008 μέχρι το 2014 παρουσίασαν ζημίες που αγγίζουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα ανεξέλεγκτων χρηματοδοτήσεων, ζημιογόνων επιχειρήσεων και παραπληροφόρησης. Και αυτό το τρίπτυχο, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να σπάσει!

Δ. Ενώ το 2014 ολοκληρώθηκαν 38 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23,4 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε φορολογουμένους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, το 2015 ολοκληρώθηκαν 96 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν έσοδα 193,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των βεβαιωθέντων ποσών αγγίζει το 643%%. Τα στοιχεία της ΓΓΔΕ δείχνουν:

- 24.273 επιτόπιους ελέγχους το 2015 έναντι 4.601 ελέγχων το 2014

- 1058 εισαγγελικές παραγγελίες το 2015 έναντι 956 το 2014

- 657 ανοίγματα λογαριασμών το 2015 έναντι 1.031 το 2014

- 2,6 δισ. ευρώ βεβαίωση φόρων από ελέγχους των Δ.Ο.Υ έναντι 1,14 δισ. ευρώ

- αύξηση 67%% στα βεβαιωθέντα έσοδα από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου

- αύξηση των μέσων βεβαιωθέντων φόρων ανά υπόθεση που έκλεισε το ΚΕΦΟΜΕΠ από τα 456.300 ευρώ για τις offshore σε 746.200 ευρώ και από τα 350.200 ευρώ για ελέγχους εμβασμάτων στα 897.600 ευρώ.

Ε. Τα στοιχεία της ΓΓΔΕ δείχνουν ότι ενώ το 2014 ολοκληρώθηκαν μόνο 38 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23,4 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε φορολογουμένους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, το 2015 ολοκληρώθηκαν 96 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν έσοδα 193,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των βεβαιωθέντων ποσών αγγίζει το 643%%.

Επίσης δείχνουν:

- 24.273 επιτόπιους ελέγχους το 2015 έναντι 4.601 ελέγχων το 2014

- 1058 εισαγγελικές παραγγελίες το 2015 έναντι 956 το 2014

- 657 ανοίγματα λογαριασμών το 2015 έναντι 1.031 το 2014

- 2,6 δισ. ευρώ βεβαίωση φόρων από ελέγχους των Δ.Ο.Υ έναντι 1,14 δισ. ευρώ

- αύξηση 67%% στα βεβαιωθέντα έσοδα από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου

- αύξηση των μέσων βεβαιωθέντων φόρων ανά υπόθεση που έκλεισε το ΚΕΦΟΜΕΠ από τα 456.300 ευρώ για τις offshore σε 746.200 ευρώ και από τα 350.200 ευρώ για ελέγχους εμβασμάτων στα 897.600 ευρώ.

ΣΤ.Δρομολογήσαμε αλλαγές στην δημόσια διοίκηση που θα έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

1. Την υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων στη δημόσια διοίκηση. Η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων θα είναι υποχρεωτική ώστε αν δεν γίνεται, να μην έχουν διοικητική ισχύ οι όποιες εξουσιοδοτήσεις. Η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων θα μειώσει το ετήσιο του χαρτιού και του τόνερ, που σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ είναι 500εκ. Θα δημιουργήσει συνθήκες λογοδοσίας, διαφάνειας και ελέγχου των αποφάσεων και των διαδρομών τους. Με την σημερινή χαρτούρα, εκτός από το πλήθος των εγγράφων χάνονται πλήθος εργατοωρών ενώ μπορούμε με την ψηφιακή υπογραφή να ξέρουμε πού βρίσκεται το ζητούμενο έγγραφο ανά πάσα στιγμή.

2.Την ίδρυση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ενός παρατηρητηρίου διοικητικών θεσμών ώστε η κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρει στην αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ο πολίτης θα μπορεί να αξιολογεί τις υπηρεσίες που δέχεται και τους υπαλλήλους που τους τις προσφέρουν.

3.Την υποχρέωση της διοίκησης μια φορά ανά δίμηνο να απαντά στα αιτήματα των πολιτών ή στις ενστάσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

<b>Καταπολέμηση της ανεργίας</b>

Καταπολέμηση της ανεργίας

Α. Μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους πρώτους 17 δήμους που έχουν επιλεγεί και αναμένεται να απορροφήσουν 6.918 ανέργους. Τους επόμενους μήνες ακολουθούν οι 34 δήμοι και από Σεπτέμβρη εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να εντάσσονται στο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας. H κατανομή των θέσεων που έχουν εγκριθεί στους Δήμους της Ημαθίας για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας είναι η εξής: Δήμος Νάουσας 137 θέσεις Δήμος Βέροιας 310 θέσεις Δήμος Αλεξάνδρειας 147 θέσεις Η απασχόληση θα είναι 8μηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Β. Ψηφίσαμε τον νέο αναπτυξιακό νόμο που χαρακτηρίζεται από τέσσερις μεγάλες καινοτομίες σε σχέση με τους παλιούς Αναπτυξιακούς:

• Πρώτον, δεν είναι οριζόντιος, αλλά είναι στοχευμένος. Επιδιώκει να στηρίξει την παραγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

• Δεύτερον, απλοποιεί υπερβολικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έχει εισάγει δηλαδή όσο το δυνατό περισσότερους αυτοματισμούς, προκειμένου να είναι η διαδικασία απλή, διάφανη και κυρίως γρήγορη και αποτελεσματική.

• Τρίτον, εισάγει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, πέραν από τα παραδοσιακά (χρηματοδότηση, φορολογικές απαλλαγές) και σε συντονισμό με άλλα προγράμματα που υπάρχουν παράλληλα. Διευκολύνεται έτσι ο νέος επενδυτής να βρίσκει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και πόρους για να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.

• Τέταρτον, προσφέρει 12ετές ασφαλές φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, είτε ξένες είτε εγχώριες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο μελλοντικές Κυβερνήσεις επιδεινώσουν τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις αυτές έχουν την προστασία για 12 χρόνια σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Αν βελτιωθεί το φορολογικό περιβάλλον, θα τύχουν της αντίστοιχης βελτίωσης φυσικά.

• Τέλος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι βάζει τάξη στο χάος που κληρονομήσαμε από τους παλιούς Αναπτυξιακούς. Παραλάβαμε ένα χαοτικό σύστημα χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να μπορούμε να απαντήσουμε ποια από αυτά γίνονται ή δεν γίνονται, ποια έχουν προχωρήσει και ποια όχι. Το κυριότερο, οι δεσμεύσεις πόρων ήταν εικονικές, καθώς το Ταμείο ήταν μηδενικό και οι όποιοι υπάρχοντες είχαν ήδη παγώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γ. Προσπαθούμε να στηρίξουμε το ελπιδοφόρο αίτημα των εργαζομένων της ΕΝ.ΚΛΩ. Στο παρελθόν η ΕΝ.ΚΛΩ. αποτελούσε τον μεγαλύτερο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο στη χώρα με 17 μονάδες και τζίρο εκατομμυρίων ευρώ μέχρι και πριν από μια δεκαετία. Όλη αυτή η δυναμική εξατμίστηκε ως αποτέλεσμα των ανταγωνιστικών συνθηκών της αγοράς, της κακοδιοίκησης της εταιρείας και της ανεξέλεγκτης κρατικής δανειοδότησης με λεφτά φορολογούμενων δίχως να υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης.

Σήμερα οι οφειλές της εταιρείες αγγίζουν τα 315 εκατομμύρια ευρώ (36 στους εργαζόμενους, 190 στις τράπεζες, 40 στο ΙΚΑ, άλλων τόσων στο Ελληνικό Δημόσιο, χρέη προς τρίτους). Η εταιρεία είναι σε φάση πτώχευσης και η περιουσία της κινδυνεύει να εκποιηθεί στο 10%%%% της ονομαστικής της αξίας, ποσό που δεν αρκεί για να καλυφθούν οι οφειλές της. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της ΕΝΚΛΩ, συνέθεσαν ένα ελπιδοφόρο πλάνο για την εξυγίανση της εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνουν να παραχωρηθούν τα 14 από τα 17 εργοστάσια έναντι των ζημιών που έχουν υποστεί οι πιστωτές, τα οποία συνολικά μαζί με τον εξοπλισμό τους αξίζουν 150 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο είναι συγκροτημένο και ελπιδοφόρο. Διότι θα επιτρέψει στους πιστωτές να αποπληρωθούν (κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με μια περιουσία που έχει υποτιμηθεί στο 10%%%% της ονομαστικής της αξίας) και στους εργαζόμενους να επαναλειτουργήσουν την –περιορισμένη πια- εταιρεία.

Η κυβέρνηση Συ.ριζ.α λοιπόν:

 • με ΠΝΠ πάγωσε την διαδικασία της εκποίησης
 • δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο για να καλύπτονται τέτοιες ελπιδοφόρες προσπάθειες, οι οποίες χρειάζονται σαφώς σχέδιο και συνεχή προσπάθεια για να πετύχουν
 • δημιούργησε εννεαμελή ομάδα 7 επιστημονικών συμβούλων 5 συναρμοδίων υπουργείων καθώς και 2 εμπειρογνωμόνων με στόχο την \'\' αξιολόγηση και την τελική διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου για την επαναλειτουργία εγκαταστάσεων της ΕΝ.ΚΛΩ.
 • Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην επιστροφή πρόστιμου 35 εκ. ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν σε ένα δίχως έλεγχο δάνειο που είχε πάρει η διοίκηση της εταιρείας επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007 και σε παράνομες ρυθμίσεις οφειλών προς το ΙΚΑ το 2009.

  Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά στο εξής παράδοξο. Ένα πολιτικό- βιομηχανικό σύμπλεγμα κατασπαταλούσε λεφτά, δίχως κανένα σχέδιο ή ενδιαφέρον για το μέλλον της εταιρείας. Χρήματα φορολογούμενων δόθηκαν αφειδώς σε μια διοίκηση που δεν είχε κανένα πλάνο. Αλλά για εκείνες τις καταστροφικές αποφάσεις, πληρώνουν τώρα οι εργαζόμενοι που έχουν ένα πιο ελπιδοφόρο πλάνο, που μπορεί να ωφελήσει και τους ίδιους και τους πιστωτές.

  Η ΕΝ.ΚΛΩ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του προβλήματος. Ανεπαρκείς κυβερνήσεις μετακυλούσαν το κόστος της διαφθοράς και την ανεπάρκειάς τους σε ένα μέλλον που τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς. Το ίδιο δε συνέβη και με τις επιδοτήσεις του Χατζηγάκη; Πρόκειται για καθημερινές ιστορίες πολιτικής τρέλας.

  <b>Πρωτοβουλίες για τις γυναίκες</b>

  Πρωτοβουλίες για τις γυναίκες

  Βάζουμε τις γυναίκες μπροστά! Στον νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς προσετέθη και η διάταξη που ορίζει συγκεκριμένα και αποκλειστικά το σχέδιο για τους γυναικείους συνεταιρισμούς. Η διάταξη αυτή υπέστη μια πικρόχολη κριτική από την αντιπολίτευση, που θεωρεί τον χώρο παραδοσιακά ανδροκρατούμενο, προνομιακό χώρο των ανδρών. Και όμως για πρώτη φορά δίνεται έμφαση και ρυθμίζονται θέματα γυναικείων συνεταιρισμών προκειμένου η αγρότισσα να ενισχύσει τον δικό της διακριτό ρόλο στην ζωή της Ελληνικής επαρχίας και να πάρει πρωτοβουλίες για να οργανωθεί, να χειραφετηθεί, να επιχειρήσει….

  Οι γυναίκες επιτέλους μπαίνουν μπροστά και τοποθετούνται στην αρχή της ατζέντας.