Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Untitled

Το σχέδιο νόμου για την κινητικότητα στο Δημόσιο είναι μια τεράστια αλλαγή. Για πολλούς λόγους:

– Εκριζώνεται το πελατειακό καθεστώς μεταξύ των πολιτικών και των υπαλλήλων.

– Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις δεν θα γίνονται με Υπουργικές Αποφάσεις αλλά θα διενεργούνται αξιοκρατικά και διαφανώς μέσα από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ).

– Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων της Υπηρεσίας υποδοχής (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Υπηρεσίας, Προϊστάμενος Τμήματος) και αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, για τους επικρατέστερους 3 των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ θα γίνεται και συνέντευξη.

– Τρεις φορές τον χρόνο οι Υπηρεσίες θα δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, θα δέχονται αιτήσεις από τους υπαλλήλους και εντός πολύ συγκεκριμένων ημερομηνιών, το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο, θα ολοκληρώνεται η απόσπαση ή μετάταξη.

– Οι διαδικασίες θα εποπτεύονται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (εκπρόσωποι από ΑΣΕΠ, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΑΔΕΔΥ, ΚΕΔΕ)