Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com
10/28/2016

Δωρεάν Υγεία

Τις προάλλες σας είπα για την πρωτοβουλία που πήραμε με άλλες γυναίκες βουλευτές για την θεσμοθέτηση της δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας…
Περισσότερα

10/25/2016

Τι είναι ένα ρούχο;

Σε αυτήν την ερώτηση, μπορούν να δοθούν πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Για ορισμένους ένα ρούχο είναι απλώς ένα ύφασμα που προστατεύει…
Περισσότερα

10/22/2016

Αλλαγή στο καθεστώς προμηθειών των νοσοκομείων

Το 1998 νομοθετείται για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα η εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης σε τρίτους (εργολάβους),…
Περισσότερα

10/19/2016

Ψηφιακή Μαστογραφία

Ήμουν ανάμεσα στις γυναίκες- βουλευτές, με τις οποίες αναλάβαμε να συγκροτήσουμε την πρωτοβουλία και να ζητήσουμε την κάλυψη των δαπανών…
Περισσότερα