Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com
03/16/2017

Προστασία Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και Νοσοκομείων του ΕΣΥ συστήνει το υπουργείο Υγείας. Στόχοι του νέου θεσμού είναι: –…
Περισσότερα