Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

TTIP

TTIP

Τις προάλλες έγραψα τα σημεία που προκαλούν την δυσπιστία μου σχετικά με την πιθανή συμφωνία εμπορίου ανάμεσα στην Ε.Ε και τις Η.Π.Α. Σε αυτά τα σημεία θα ήθελα να προσθέσω ακόμα δυο, που παρέλειψα:

1. Συζητείται η κατάργηση της αρχής προφύλαξης που έχει υιοθετήσει η ΕΕ για να προστατεύει τους καταναλωτές από επιβλαβή προϊόντα. Η αρχή της προφύλαξης αρνείται εκ των προτέρων την διοχέτευση ενός αγαθού στην αγορά αν αυτό δεν πληροί ορισμένα κριτήρια. Συζητείται λοιπόν η αντικατάσταση της με μια αρχή που θα επιτρέπει σε ύποπτα προϊόντα να διοχετεύονται στην αγορά, και να αποσύρονται μονάχα εκ των υστέρων, αφού αποδειχθούν επιζήμια για τον καταναλωτή.

2. Το ανησυχητικό της συμφωνίας, δεν βρίσκεται μονάχα σε όσα προβλέπει, αλλά και σε όσα επιλέγει να μην προβλέψει. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη προστασίας για τα προϊόντα ΕΠΟΠ και καμία πρόβλεψη προστασίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών – που στην χώρα μας αποτελούν τους δυο κυριότερους οικονομικούς πυλώνες – όπως και της υγείας και του περιβάλλοντος των Ευρωπαίων πολιτών.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι πρέπει να ζητήσουμε την διαφανή διεξαγωγή των συνομιλιών, που τώρα γίνονται ερήμην μας. Σε μια τόσο σημαντική συμφωνία ο κόσμος πρέπει να εμπλακεί, να ενημερωθεί, να γνωρίσει τι συζητείται. Η μυστικοπάθεια που βλάπτει την αξιοπιστία των πολιτικών θεσμών και τη λειτουργία της δημοκρατίας.