Βουλής 4, Γραφείο 114, Αθήνα froso.karasarlidou@gmail.com

Yπάρχει μια ακόμα TTIP

ceta

Ανέφερα στο κείμενό μου για την #TTIP πως το μεγαλύτερο πρόβλημα το εντοπίζω στο ‎ISDS (Investment State Dispute Settlement).

Πρόκειται για μια πρόταση, που παρουσιάζεται στα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, σύμφωνα με την οποία αν κάποιο κράτος έχει πρόβλημα ή διαφωνία με κάποια εταιρεία, τη λύση θα αναλαμβάνει να δώσει ένα ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο. Oι ξένες εταιρίες θα μπορούν να μηνύσουν μια χώρα αν αντιληφθούν πως απειλείται η επένδυση τους, από περιβαλλοντικούς όρους που την εμποδίζουν, από τον κατώτατο μισθό, από μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, από τους όρους για την χρήση γης και άλλα. Οι ξένες εταιρίες θα μπορούν να παρακάμψουν το εθνικό σύστημα δικαιοσύνης και να προσφύγουν κατά της χώρας στο “ανεξάρτητο διαιτητικό όργανα” και να αξιώσουν αποζημιώσεις. Αυτό θα υποβάθμιζε μια από τις σημαντικότερες δημοκρατικές εξουσίες μας: τη δικαστική.

Και όμως τώρα σε μία πρωτοφανή κίνηση που παρακάμπτει τη γνώμη εκατομμυρίων πολιτών, οι κυβερνώντες της Αυστρίας, Γαλλίας, Φινλανδίας, Γερμανίας και Ολλανδίας, κινούνται στην θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών ανάμεσα σε εταιρείες/επενδυτές και κράτη στα πρότυπα της ΤΤΙΡ, μέσα στον πυρήνα της ΕΕ. Η κίνηση αυτή στόχο έχει την εγκαθίδρυση ενός «πλέγματος» κανόνων για τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, η οποία θα παρακάμπτει το εθνικό δίκαιο και θα δημιουργεί ένα παράλληλο νομικό σύστημα ανοικτό στα προνόμια των ξένων επενδυτών, τερματίζοντας παράλληλα τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν ανάμεσα στις χώρες.

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια ακόμα ήττα της Ευρωπαϊκή δημοκρατίας μπροστά στην πίεση των αγορών. Ήδη το δημοκρατικό πολίτευμα πλήττεται καθώς κυβερνήσεις και κράτη εκβιάζονται, ώστε να ακολουθήσουν τις επιταγές των απρόσωπων αγορών και της “αδιαμφισβήτητης” λογικής τους. Ήδη η δυσπιστία του κόσμου προς τους δημοκρατικούς θεσμούς είναι βαθιά. Κάτι τέτοιο θα την υποβάθμιζε ακόμα περισσότερο.